MH designs s. r. o.

Ing.Michal Holdy

Strojná konštrukčná kancelária
Telefón: +421 949 754 265